UROCK

Identyfikacja wizualna dla centrum wspinaczkowo-sportowego U ROCK Toruń. W skład prac wchodził  logotyp, oznakowanie pomieszczeń,  szereg materiałów promocyjnych oraz strona www.

 

facebook.com/URockTorun/

www.urock.com.pl

Kategoria

druk, logo, marka